Miminka k rezervaci

Vysvětlivky:
zatím není volný - osmák do teď nebyl uvolněn
volný- osmák je volný a můžete rezervovat
předběžná rezervace - osmák je předběžně rezervovaný i tak příjmam další zájemce
rezervace - osmák je rezervovaný novému majiteli a další zájemce nepřijímám ( záloha zaplacená)
100% rezervace - osmák je rezervovaný novému majiteli a další zájemce nepříjímám ( celá částka je zaplacená) 
zůstavá doma v chovu - osmák zůstává u mě chovu